Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden coaching

De coach is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een klant meent dat deze voortvloeien uit deelname aan de coachsessies. 

De coach is gerechtigd een klant die de voortgang van de coaching ernstig belemmert, van verdere deelname uit te sluiten. 

Wanneer de klant tijdens de coachsessie op eigen initiatief eerder besluit te vertrekken, blijft de gehele deelnamesom van deze sessie verschuldigd. 

 Alle kosten van een eventuele incassoprocedure komen op rekening van de klant.